Fakturačné údaje

  Obaly PP,s.r.o.
        K Surdoku 51/6082
        08001 Prešov

        IČO: 45 558 418
        IČ DPH: SK2023049732
 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove odd. Sro. vložka č.23020/P
 
Bankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: 4011882262/7500
IBAN: SK1975000000004011882262
SWIFT CODE -  CEKOSKBX

 

<
Zväčšiť mapu